ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
  • วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
  • วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>