ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
  • วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
  • วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนชุมชนนิรมัย หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>