คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 • ผลคะแนนการประเมินการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


  มุมดาวน์โหลด

  ผลคะแนนการประเมินการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 • ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔


  มุมดาวน์โหลด

  ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

 • ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


  มุมดาวน์โหลด

  ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555