รายงานประจำปี/ติดตาม/ประเมินผล

 • สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี

  ที่มา : สำนักติดตามประเมินผล
  ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  มุมดาวน์โหลด

  สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี

 • รายงานประจำปี 2556

  ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานประจำปี 2556

 • หนังสือ : รายงานประจำปี ๒๕๕๕

  มิถุนายน ๒๕๕๕
  มุมดาวน์โหลด

  หนังสือ : รายงานประจำปี ๒๕๕๕

 • หนังสือ : รายงานประจำปี ๒๕๕๒

  : ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
  มุมดาวน์โหลด

  หนังสือ : รายงานประจำปี ๒๕๕๒

 • รายงานการประเมินผล โครงการห้วยใหญ่วังแขม (เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล
  ข้อมูล ณ กรกฎาคม ๒๕๕๓
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานการประเมินผล โครงการห้วยใหญ่วังแขม (เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

 • การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ที่มา : กลุ่มติดตามประเมินผล
  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  มุมดาวน์โหลด

  การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ